Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne japansk III er en fordypning av Moderne japansk II. Studenten leser selv japanskspråklig litteratur som er relevant for sin masteroppgave, og har regelmessige møter med en faglærer for veiledning. Hensikten er ikke å oversette tekstene, men å få oversikt over tekstenes struktur og argumenter, og å dermed kunne analysere dem på norsk.

Hva lærer du?

Emnet sikter på å trene studenten i å arbeide selvstendig med faglitteratur på japansk, samt å hjelpe studenten til å få en oversikt over japansk forskning i emnet som skal behandles i masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Innledende metodkurs, moderne japansk I, og moderne japansk II eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Innledende metodkurs, moderne japansk I, og moderne japansk II eller tilsvarende.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Ingen formell undervising. Min. tre veiledningsmøter med faglærer etter avtale.

Eksamen

Emnet evalueres i form av en mappe, som skal inneholde sammendrag på norsk av japanske tekster på minst 200 sider (1 side defineres som 400 tegn). Mappen leveres til instituttskontoret i tre eksemplarer senest 22. november innen kl.12.

Prøvene bedømmes med bestått/ikke bestått.

Annet

Emnet inngår i Master i japansk (program for Afrikanske og Asiatiske Studier) og Master i japansk språk (Språkprogrammet). Det kan også inngå i Master i Øst-Asia-studier (program for Afrikanske og Asiatiske Studier).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang våren 2005

Eksamen

Siste gang våren 2005

Undervisningsspråk

Norsk