Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JAP4310 - Høst 2011

Classes will be taught in English if there are any international students who do not understand Norwegian.

-Reiko

17. aug. 2011 11:03

Det blir ingen undervisning tirsdag 23. og 30. august. Vi starter i stedet undervisningen tirsdag 6. september og har en ekstra undervisning torsdag 8. september kl. 14:15-16:00. (Les Oes Silent Cry til 8. sept.) Etter dette undervises det én gang i uken på tirsdager (se "Tid og sted" for undervisning for mer info).

10. aug. 2011 15:12