Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport for JAP4310, V-09

Vi hadde en gruppe studenter med varierende faglige bakgrunn og ønsker. Noen ville fokusere på teori og seminarvirksomhet, mens andre var mer interessert i å ha vanlige forelesninger og tekstlesing (dvs., oversettelse). Vi endte opp med å ha mest seminar ispedd med forelesninger, og mye lesning og diskusjon om teori.

 

En stryk og resten bestått med A, B, C og D. Gjennomsnittet var C.

 

Vi hadde uformelle underveisevalueringer og 4 elektroniske tilbakemeldinger. Studentene var stort sett godt fornøyde med undervisningen, men noen etterlyste mer innslag av forelesning heller enn seminar, og mer lesing av japanske tekster. En uttrykte misnøye med faget litteratur siden det falt utenfor vedkommendes interesseområde (JAP4310 er et valgfritt emne).

 

Muligheten til å ta relevante valgfrie metodeemner fra andre fag/institutter burde gjøres bedre kjent overfor studentene.