Sensorveiledning vår 2020

Del A

Del B

Språkteoridel (grammatikk):

Det henvises til selve oppgaveteksten i eksamensoppgaven og de formelle og kravene spesifisert i denne.

Utover dette er hovedkriteriene for vurdering av språkteoridelen på Kinesisk B som følger:

Studenten skal demonstrere grunnleggende oversikt og faktakunnskap om forelesningsrekkens hovedtemaer. Dette innebærer:

 • Beherskelse av følgende grammatiske begreper:
  • Ordklasse: Substantiv (nomen), verb, adjektiv, adverb,pronomen, konjunksjon, målord/klassifikator, partikkel/markør, pre/postposisjon, koverb,
  • Setningsledd: Subjekt, predikat, verbal, objekt, adverbial, attributt, komplement
  • Annet: Topic-comment, Ba-konstruksjon, (fritt/bundet) morfem
 • Evne til å identifisere grunnleggende grammatiske konstruksjoner, med hovedvekt på følgende: adverbial, attributt, og komplement
 • Kjennskap til kinesisk grammatikks viktigste særtrekk og typologi
 • Evne til å analysere oppgitte setninger/setningsledd med utgangspunkt i det ovennevnte
 • Evne til å beskrive funksjonene og betydningene til grammatiske partikler/markører

Besvarelsen vurderes på basis av følgende:

 • Viser studenten kjennskap til innholdet i pensum (bok, artikler og powerpointer)?
 • Behersker studenten grunnleggende fakta om ovennevnte temaer, og demonstrerer studenten det på en konsis og tydelig måte (med eksempler)?
 • Bruker studenten de viktigste faglige begrepene relevant for de enkelte temaene på en korrekt måte?
 • Svarer studentene på det oppgavene spesifikt spør om, og er hvert av eventuelle delspørsmål tatt med i besvarelsen?
 • Bruker studenten akademisk, kritisk, presist og saklig språk i sin besvarelse?
Publisert 29. mai 2020 10:11 - Sist endret 29. mai 2020 12:56