Semesterside for KIN1020 - Vår 2015

Eksamensoppgaven fra våren 2014 er lagt ut på semestersiden fra det semesteret.

28. apr. 2015 10:44

Øystein tar igjen den tapte grammatikktimen 13. mai, samme tid og sted. Er lagt inn i undervisningsplanen.

27. mars 2015 13:49

Grunnet sykdom blir grammatikkundervisningen med Øystein avlyst i morgen, onsdag 25. mars. Vi skal forsøke å finne et tidspunkt å ta igjen undervisningen på.

24. mars 2015 10:18