Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

6. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 20. mai kl. 14:30 (4 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Skriftlig eksamen gjennomføres i Inspera uten tilsyn

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. juni

Kvalifiseringsoppgave

Deltagelse i undervisningen

Ukentlige oppgaver

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 07:56