Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIN1110 - Høst 2004

Eksamen KIN1110 , sensur faller onsdag den 5.1.05, kl. 12:00

22. des. 2004 01:00

Viktig beskjed til studenter som avlegger eksamen i KIN1110 høstsemesteret 2004. Det er ikke anledning til å melde seg til KIN1120 før sensur foreligger. Alle som består KIN1110 er garantert plass på emnet.

17. nov. 2004 01:00