Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Praktisk kinesisk grammatikk

Orienterinsmøte holdes første time: mandag 16. august kl. 12.15 i aud. 2 Kristine Bonnevies hus, Biologibygning.

 • Mandag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 2 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 16. august til 29. november)

  04. - 11. okt. undervises det i kinesisk språkkunnskap

Unn Målfrid Høgseth Rolandsen, Halvor Bøyesen Eifring

Kinesisk språkkunnskap

 • Mandag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 2 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 4. oktober til 11. oktober)

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus ( i perioden 7. oktober til 14. oktober)

Unn Målfrid Høgseth Rolandsen, Halvor Bøyesen Eifring

Innføring i moderne kinesisk

Baisha Liu

Gruppe 1

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 156 P.A. Munchs hus ( i perioden 18. august til 1. desember)

 • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 810 Niels Treschows hus ( i perioden 19. august til 2. desember)

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Sophus Bugges hus ( i perioden 20. august til 3. desember)

  Felles undervisning for grupper 1 + 2

Baisha Liu

Gruppe 2

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 156 P.A. Munchs hus ( i perioden 18. august til 1. desember)

 • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 19. august til 2. desember)

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Sophus Bugges hus ( i perioden 20. august til 3. desember)

  Felles undervisning for grupper 1 + 2

Baisha Liu

Språklab. 2 PAM

Baisha Liu

Gruppe A

Manuell påmelding, ikke elektronisk.

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Språklaboratorium 2 P.A. Munchs hus ( i perioden 17. august til 30. november)

Baisha Liu

Gruppe B

Manuell påmelding, ikke elektronisk.

 • Tirsdag kl. 15:15 -17:00, Språklaboratorium 2 P.A. Munchs hus ( i perioden 17. august til 30. november)

Baisha Liu

Gruppe C

Manuell påmelding, ikke elektronisk.

 • Mandag kl. 14:15 -16:00, Språklaboratorium 2 P.A. Munchs hus ( i perioden 18. august til 1. desember)

  Hjelpelærer holder denne timen.

Hva er sinologi?

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus ( i perioden 26. august til 9. september)

Halvor Bøyesen Eifring

Publisert 6. mars 2005 02:21