Dette emnet er nedlagt

Detaljert undervisningsplan

KIN 1110  Høst 2009

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Hjemmeoppgave

Evt.

1.

 

Uke 34

  

Kl. 10.15-12 i auditorium 2, Sophus Bugges hus:

 

Introduksjon til kinesisk

 

UM

 

Chinese pronunciation: Pinyin

 

SW

Pinyin

 

 

SW

UM

Pinyin

Chinese writing system

 

WQ

Pinyin

Chinese writing system

 

WQ

Workbook: 1-10

Characterbook: 1-12

 

Forberedelser til leksjon 1

 

2.

 

 

 

Uke 35

 

 

 

 

 

Pinyin prøve 

 

Mer øvelse på pinyin

 

Glosser til leksjon 1:1

 

*Hjemmeoppgaven for uke 34 (characterbook) avlevers

 

WQ

leksjon 1

Dialogue 1

 

 

 

 

 

 

SW

Øvelse på dialogue 1 og pinyin

 

Glosser til dialogue 2

 

SW

UM

leksjon 1

Dialogue 2

 

 

 

 

WQ

 

 

Leksjon 1

Grammatisk øvelse

 

 

 

WQ

Workbook: 11-22

 

Characterbook: 11-24

 

3.

 

 

 

Uke 36

Prøve på leksjon 1

 

Mer øvelse på pinyin

 

Glosser til leksjon 2:1

 

*Hjemmeoppgaven for uke 35 (workbook) avleveres

 

WQ

leksjon 2

Dialogue 1

 

 

 

 

 

SW

 

Øvelse på dialogue 1 og pinyin

 

Glosser til dialogue 2

 

SW

UM

leksjon 2

Dialogue 2

 

 

 

 

WQ

 

 

Leksjon 2

Grammatisk øvelse

 

 

 

WQ

Workbook: 22-36

 

Characterbook: 24-36

 

4.

 

 

 

 

 

 

Uke 37

Prøve på leksjon 2

 

Mer øvelse på pinyin

 

Glosser til leksjon 3:1

 

*Hjemmeoppgaven for uke 36 (workbook) avleveres

 

WQ

 

 

leksjon 3

Dialogue 1

 

 

 

 

 

SW

 

Øvelse på dialogue 1 og pinyin

 

Glosser til dialogue 2

 

SW

UM

leksjon 3

Dialogue 2

 

 

 

 

WQ

 

 

Leksjon 3

Grammatisk øvelse

 

 

 

WQ

Workbook: 37-49

 

Characterbook: 37-50

 

5.

 

 

 

Uke 38

 

Prøve på leksjon 3

 

Mer øvelse på pinyin

 

Glosser til leksjon 4:1

 

*Hjemmeoppgaven for uke 37 (workbook) avleveres

 

WQ

 

leksjon 4

Dialogue 1

 

 

 

 

 

SW

 

Øvelse på dialogue 1 og pinyin

 

Glosser til dialogue 2

 

SW

UM

leksjon 4

Dialogue 2

 

 

 

 

WQ

 

 

Leksjon 4

Grammatisk øvelse

 

 

 

WQ

Workbook: 50-62

 

Characterbook: 51-62

 

6.

 

 

 

 

Uke 39

Prøve på leksjon 4

 

Mer øvelse på pinyin

 

Glosser til leksjon 5:1

 

*Hjemmeoppgaven for uke 38 (workbook) avleveres

 

WQ

 

leksjon 5

Dialogue 1

 

 

 

 

 

SW

 

Øvelse på dialogue 1 og pinyin

 

Glosser til dialogue 2

 

SW

UM

leksjon 5

Dialogue 2

 

 

 

 

WQ

 

 

Leksjon 5

Grammatisk øvelse

 

 

 

WQ

Workbook: 63-76

 

Characterbook: 63-72

 

7.

 

 

 

 

 

Uke 40

Prøve på leksjon 5

 

* Obligatorisk Pinyin Prøve 

 

Glosser til leksjon 6:1

 

*Hjemmeoppgaven for uke 39 (workbook) avleveres

 

WQ

 

leksjon 6

Dialogue 1

 

 

 

 

 

SW

 

Øvelse på dialogue 1 og pinyin

 

Glosser til dialogue 2

 

SW

UM

leksjon 6

Dialogue 2

 

 

 

 

WQ

 

 

Leksjon 6

Grammatisk øvelse

 

 

 

WQ

Workbook: 77-96

 

Characterbook: 73-82

* Man må få godkjent den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven (Pinyin prøve) før man går opp til eksamen. Oppgaven omfatter diktat av 20 kinesiske ord som skal transkriberes. For å få godkjent oppgaven må man ha minst 80 % riktig svar.

 

 

 

 

 

 

 

*

Ingen undervisning i uke 41 og 42

8.

 

 

 

 

Uke 43

Prøve på leksjon 6

 

Mer øvelse på pinyin

 

Glosser til leksjon 7:1

 

*Hjemmeoppgaven for uke 40 (workbook og character book) avleveres

 

WQ

 

leksjon 7

Dialogue 1

 

 

 

 

 

SW

 

Øvelse på dialogue 1 og pinyin

 

Glosser til dialogue 2

 

SW

UM

leksjon 7

Dialogue 2

 

 

 

 

WQ

 

 

Leksjon 7

Grammatisk øvelse

 

 

 

WQ

Workbook: 97-110

 

Characterbook: 83-92

 

 

9.

 

 

 

 

Uke 44

Prøve på leksjon 7

 

Mer øvelse på pinyin

 

Glosser til leksjon 8:1

 

*Hjemmeoppgaven for uke 43 (workbook) avleveres

 

WQ

 

leksjon 8

Dialogue 1

 

 

 

 

 

SW

 

Øvelse på dialogue 1 og pinyin

 

Glosser til dialogue 2

 

SW

UM

leksjon 8

Dialogue 2

 

 

 

 

WQ

 

 

Leksjon 8

Grammatisk øvelse

 

 

 

WQ

Workbook: 111-126

 

Characterbook: 93-104

 

10.

 

 

 

 

 

 

Uke 45

Prøve på leksjon 8

 

Mer øvelse på pinyin

 

Glosser til leksjon 9:1

 

*Hjemmeoppgaven for uke 44 (workbook) avleveres

 

WQ

 

leksjon 9

Dialogue 1

 

 

 

 

 

SW

 

Øvelse på dialogue 1 og pinyin

 

Glosser til dialogue 2

 

SW

UM

leksjon 9

Dialogue 2

 

 

 

 

WQ

 

 

Leksjon 9

Grammatisk øvelse

 

 

 

WQ

Workbook: 127-140

 

Characterbook: 105-116

 

11.

 

 

 

 

 

Uke 46

Prøve på leksjon 9

 

Mer øvelse på pinyin

 

Glosser til leksjon 10:1

 

*Hjemmeoppgaven for uke 45 (workbook) avleveres

 

WQ

 

leksjon 10

Dialogue 1

 

 

 

 

 

SW

 

Øvelse på dialogue 1 og pinyin

 

Glosser til dialogue 2

 

SW

UM

leksjon 10

Dialogue 2

 

 

 

 

WQ

 

Leksjon 10

Grammatisk øvelse

 

 

 

WQ

Workbook: 141-156

 

Characterbook: 117-126

 

12.

 

 

 

 

 

Uke 47

Prøve på leksjon 10

 

Mer øvelse på pinyin

 

Glosser til leksjon 11:1

 

*Hjemmeoppgaven for uke 46 (workbook) avleveres

 

WQ

 

leksjon 11

Dialogue 1

 

 

 

 

 

SW

 

Øvelse på dialogue 1 og pinyin

 

Glosser til dialogue 2

 

SW

UM

leksjon 11

Dialogue 2

 

 

 

 

WQ

 

Leksjon 11

Grammatisk øvelse

 

 

 

WQ

Workbook: 157-172

 

Characterbook: 127-138