Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

1. Språkkunnskaper (muntlig beherskelse samt aktiv og passiv beherskelse av tegn) tilsvarende: Tao-chung Yao and Yuehua Liu: Integrated Chinese (Simplified Character Edition), Level 1 Part 1+2 (second edition).

Dette omfatter følgende bøker:

  • Integrated Chinese, Textbook (Simplified Character Edition) Level 1 Part 1
  • Integrated Chinese, Textbook (Simplified Character Edition) Level 1 Part 2
  • Integrated Chinese, Workbook (Simplified Character Edition) Level 1 Part 1
  • Integrated Chinese, Workbook (Simplified Character Edition) Level 1 Part 2
  • Integrated Chinese, Character Workbook (Simplified Character Edition) Level 1 Part 1

2. Robert Ramsey: The languages of China, 1987. Princeton University Press. S. 3-154

3. Oversikt over transkripsjonssystemet Hanyu Pinyin finnes bl.a. i Integrated Chinese, Level 1 Part 1.

Oversikt over transkripsjonssystemet Wade-Giles kan lastes ned som dokument i Classfronter

Publisert 2. apr. 2009 14:16 - Sist endret 19. jan. 2010 10:32