Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIN1120 - Vår 2006

Sensuren etter skriftlig eksamen er lagt ut i Studentweb og hengt på oppslagstavlen i 3. etg PAM

2. juni 2006 16:00

Det er ingen undervisning på KIN1120 i uke 15 (påskeuken) og uke 16.

21. mars 2006 13:38

Gruppeundervisningen for Gruppe 1 torsdager kl.10.15-12.00 er flyttet til seminarrom 7 i SB Torsdag 9. mars 2006. Øvrige torsdager skjer gruppeundervisningen i seminarrom 6 i SB.

9. jan. 2006 21:55