Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIN1120 - Vår 2011

Den obligatoriske kvalifiseringsprøven (som alle studenter må bestå for å kunne avlegge eksamen) finner sted mandag 14. mars kl 14:15-16:00 i Auditorium 2, kjemibygningen (NB! Nytt lokale).

27. jan. 2011 15:47