Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIN1120 - Vår 2012

For de som er interessert: Tidligere gitte eksamensoppgaver i emnet finnes på foregående semestersider (se Vår 2009, Vår 2010 og Vår 2011).

19. apr. 2012 16:25

Den siste grammatikktimen blir mandag 14. mai (kl. 12.15-14.00).

12. mars 2012 10:49

Det er blitt en liten endring i forelesningsrekken til Grammatikk i undervisningsplanen: Forelesningen 13. februar utgår og i stedet blir det en forelesning 12. mars.

30. jan. 2012 14:07