Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIN1120 - Vår 2013

Onsdag 6. mars vil vi holde et informasjonsmøte om det obligatoriske utenlandsoppholdet ved Beida neste semester, som utgjør en del av emnet KIN2110 - Kinesisk 3+4.

Informasjonsmøtet vil bli avholdt i andre halvdel av undervisningen til KIN1120 - Kinesisk 2, dvs. fra kl. 11.15 i aud. 3 i Sophus Bugges hus

26. feb. 2013 15:04

Undervisningsplanen har blitt oppdatert med korrekt antall uker, se "Undervisning" --> "Tid og sted".

7. jan. 2013 16:19