Periodiske emnerapporter KIN1500

Høst 2017

Emneansvarlig: Anna L. Ahlers.

Emnet ble gjennomført etter semesterplanen. 

Antall oppmeldte studenter: 78
Antall møtt til eksamen: 68
Karakterer: 11 A, 23 B, 21 C, 8 D, 4 E, 1 F

Pensum

Pensum (bok: Hansen & Thøgersen ”Kina. Stat, samfunn, og individ”, 2013) er veldig passende og ble fremhevet meget positivt av studentene i evalueringen. Det er beklageligvis aldri nok tid til lengre student/gruppe-presentasjoner (”obligatorisk aktivitet”), slik at dette burde kanskje organiseres annerledes neste gang. Skoleeksamen som vurderingsform på slutten fungerte veldig bra og resultatet var svært positivt.

Studentevaluering

Evalueringen (bare 6 studenter som deltok) var positiv, særlig kommentarene om pensum, kurstema og formidling. Det kom kritikk om tidsbruk og organisering (noen studenter ønsker å har mer tid til å diskturere, noen vil ha mer frontalundervisning) og presentasjonsstrukturen (Powerpoints, ganske mye inhold). Det kan omorganiseres neste gang og må forklares bedre.

Emnebeskrivelsen

Emnebeskrivelsen gir et godt bilde av emnet, og gir studentene nødvendig informasjon.
 

Publisert 23. feb. 2018 13:51 - Sist endret 23. feb. 2018 14:47