Beskjeder

Publisert 18. nov. 2019 13:53

På hjemmeeksamen skal du skrive en oppgave på på 4 - 6 sider (2.300 tegn per side). Du kan IKKE skrive mer enn 6 sider (inkludert referanser og all annen tekst).

Utlevering av oppgaven: 2. desember kl. 11:00

Innleveringsfrist: 5. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:...