Hjemmeeksamen i Inspera KIN1500

På hjemmeeksamen skal du skrive en oppgave på på 4 - 6 sider (2.300 tegn per side). Du kan IKKE skrive mer enn 6 sider (inkludert referanser og all annen tekst).

Utlevering av oppgaven: 2. desember kl. 11:00

Innleveringsfrist: 5. desember kl. 11:00

Eksamenssystem: Inspera

Du må laste opp besvarelsen som én pdf-fil. 

Vi anbefaler at du bruker UiOs oppgavemal.

Kandidatnummer vil være tilgjengelig i Studentweb senest en uke før eksamen. Skriv kandidatnummer på forsiden og øverst på alle sidene. Ikke skriv navnet ditt noe sted i besvarelsen!

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Ta kontakt med instituttet om du har spørsmål til eksamen.

Lykke til!

Publisert 18. nov. 2019 13:53 - Sist endret 27. mars 2020 08:09