Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. november

Eksamensordning

Tre dagers hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 2. desember kl. 11:00

Innleveringsfrist: 5. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 2. januar

Flervalgsprøve

Oppmøte i seminar

Gruppeoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 21:47