Beskjeder

Publisert 2. nov. 2020 13:38

Utlevering av oppgaven: 23. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 26. november kl. 11:00

Eksamenssystem: Inspera

Du må laste opp besvarelsen som én pdf-fil. 

Vi anbefaler at du bruker UiOs oppgavemal.

Kandidatnummer vil være tilgjengelig i Studentweb senest en uke før eksamen. Skriv kandidatnummer på forsiden og øverst på alle sidene. Ikke skriv navnet ditt noe sted i besvarelsen!

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med ...