Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. november

Eksamensordning

Tre dagers hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 23. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 26. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 17. desember

Kort oppgave

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. november

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 06:40