Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Norman Stockman: Understanding Chinese Society, 2000. Polity Press.

Orville Schell og David Shambaugh (eds.): The China Reader, 1999. The Vintage Books.

Kinas samfunn og politikk, Kompendium, selges i kopiutsalget v/ Akademika.

Publisert 6. mars 2005 02:23