Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIN1501 - Høst 2007

Sensur for eksamen i KIN1501 er 21. desember.

6. des. 2007 16:59

Seminarene med Rose Kerr i emnet KUN2081 - Kinesisk kunst, er åpen for kinesiskstudenter. For mer informasjon om tid og sted, se forelesningsplanen: /studier/emner/hf/ifikk/KUN2081/h07/undervisningsplan/

28. sep. 2007 17:46