Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Tony Saich: Governance and Politics in China. 2nd Edition, Revised and Updated., 2004. Basingstroke og N.Y.: Palgrave Macmillan.

Elizabeth J Perry and Mark Selden (red): Chinese Society. Change, Conflict and Resistance. 2nd Edition., 2003. London og N.Y.: Routledge.

Det anbefales sterkt å gå til anskaffelse av siste utgave av følgende oppslagsverk:

Donald, S.H. og Robert Benewick: The State of China Atlas, 2005. Berkeley/London: University of California Press.

Boka er ikke pensum, men anbefalt lesning (eller snarere anbefalt oppslagsverk).

Publisert 24. apr. 2007 18:56 - Sist endret 1. juni 2007 18:12