Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Hansen, Mette Halskov og Stig Thøgersen: Kina: Individ og samfunn, 2008. Universitetsforlaget.

Tony Saich: Governance and Politics in China. 2nd Edition, Revised and Updated., 2004. Basingstroke og N.Y.: Palgrave Macmillan.

Det anbefales sterkt å gå til anskaffelse av siste utgave av følgende oppslagsverk:

Donald, S.H. og Robert Benewick: The State of China Atlas, 2009. Berkeley/London: University of California Press.

Boka er ikke pensum, men anbefalt lesning (eller snarere anbefalt oppslagsverk).

Publisert 2. apr. 2009 14:16 - Sist endret 5. aug. 2009 14:37