Sensorveiledning KIN2010

Eksamenen består av to deler. Det refereres til selve eksamensoppgaven for de formelle kravene.

Ellers gjelder følgende vurderingskriterier:

   

Del A

  1. Hvor nøyaktig er forståelsen og oversettelsen av den kinesiske originalteksten (forholder studenten seg presist til vokabular og struktur)?
  2. Hvor godt har studenten greid å gjengi den kinesiske teksten på autentisk og idiomatisk norsk/målspråket?
  3.  Bruker studenten presise og pensumsbaserte oversettelser av nøkkelvokabular i oversettelsen?
  4. Har studentene i tilstrekkelig grad brukt fotnoter til å tydeliggjøre og/eller begrunne sine valg gjort i oversettelsen?

  

Del B

  1. Skriver studenten kinesiske tegn og ord riktig, og er setningene grammatisk korrekte og idiomatiske på kinesisk?
  2. Bruker studentene relevant vokabular fra pensum (både riktig og hyppig)?
  3. Bruker studentene informasjon og/eller argumenter fra pensumstekstene til å belyse sine egne synspunkter?
  4. Svarer studentene på det oppgaven ber om? Argumenterer studenten saklig og faglig?

   

Publisert 24. mai 2019 14:35 - Sist endret 24. mai 2019 14:35