Utenlandsopphold KIN2010 Høst 2022

Som student på Kinesisk med Kina-studier reiser du ut på et seks måneders studieopphold i tredje semester. Høsten 2022 kan du dra til Taiwan. Oppholdet vil gi deg et stort språklig utbytte, og mulighet til å komme tett på hverdagen i landet. Studieoppholdet er en obligatorisk del av emnet KIN2010 - Kinesisk C. Vær oppmerksom på at du må bestå KIN1020 - Kinesisk B for å kunne fortsette på Kinesisk C.

Om studieoppholdet høsten 2022

Høsten 2022 kan man velge mellom fysisk studieopphold i Taiwan eller digital undervisning fra Oslo. 

Fysisk undervisning Taiwan:
Instituttet vil sende studenter til National Chengchi University. Studieoppholdet varer fra starten av september til midten av januar. Grunnet nødvendig karanteneopphold må studentene planlegge avreise i midten av august.

Ved lærestedet blir studentene delt inn i mindre grupper etter nivå, basert på språktester ("placement test").

Digital undervisning i Oslo:
Instituttet har en samarbeidsavtale med European Chinese Language and Culture Programme (ECLC) ved Peking University (Beida). Studentene får digital undervisning på UiO levert av lærerne ved Peking University (Beida). Dette betyr at du møter opp etter fast timeplan i klasserom på Blindern og får undervisning via video i tidsrommet kl 08.15-12.00 daglig mandag til fredag over en periode på tolv uker. 

Obligatorisk aktivitet

For å kunne fortsette på KIN2010 - Kinesisk C og avlegge eksamen i vårsemesteret må du:
Delta i minst 80 % av undervisningen
Bestå de interne prøvene

Søknadsfrister og søknadsprosedyrer

Søknadsprosedyre National Chengchi University:

  • Innen utgangen av mai (detaljert dato kommer): Frist for å sende elektronisk søknad til National Chengchi University. Du vil få en e-post av studiekonsulenten med detaljerte instrukser.
  • Etter at sensuren i KIN1020 - Kinesisk B er klar, vil du motta et nytt nettskjema for utenlandsopphold via e-post. Fristen for å fylle ut skjemaet blir oppgitt i e-posten. Du må overholde denne fristen for å kunne søke studiestøtte fra Lånekassen.

Søknadsprosedyre Beida:
Det er foreløpig ikke behov for noe annet enn søknad til instituttet 10.april

Viktige registreringer

Etter at du har fått bekreftet at du har fått opptak ved Beida eller National Chengchi University, må du gjøre følgende:

  • Betale semesteravgift og melde deg til undervisning og eksamen i KIN2010 - Kinesisk C i Studentweb innen ordinære frister

I tillegg må du ved opptak til National Chengchi Universty:

Visumsøknad

Du må søke om visiting visa. Se informasjon på den Taiwanske ambassadens nettsider.

Vi fraråder utreise i løpet av oppholdet, siden det ikke finnes noen garanti for at man får forlenget visumet.

Skolepenger, finansiering og andre utgifter

Det er ikke behov for å betale skolepenger til Beida. De følgende avsnittene vil omhandle finansiering av studieopphold ved National Chengchi University.

Nøyaktig beløp om skolepenger til Taiwan kommer i opptaksbrevet fra National Chengchi University (NCCU). Du må sørge for å søke til Lånekassen tidsnok til at du har pengene på konto før du reiser.

NCCU krever følgende: 
Skolepenger (NTD 50500) + registreringsgebyr (NTD 1000) = Totalt ca 16 000 kr. I tillegg må du betale forskring (NTD 2000) + lærebøker (NTD 1000).

Lånekassen gir støtte til oppholdet etter gjeldende regler. I tillegg til basisstøtte, som er lik for alle studenter, gir Lånekassen skolepengestøtte og reisetillegg i form av 70 prosent stipend og 30 prosent lån. Instituttet rapporterer elektronisk til Lånekassen at du skal på utveksling. Vent derfor med å søke til du får beskjed av studiekonsulenten om at alt er klart (vanligvis i slutten av mai). Husk å last opp opptaksbrevet fra NCCU sammen med søknaden. NB! Sørg for å signere gjeldsbrevet som du får tilsendt fra Lånekassen elektronisk! Da får du raskere pengene på konto.

Andre utgifter:
Karantenehotell: 15 000 kr
Reise t/r
Transport t/r flyplass
Bolig: ca. 5000 kr. per måned 
Kost: ca. 100 kr. per dag

Lokal transport ca. 5 - 10 kr per reise

Reise

Du må selv sørge for reise tur/retur Taiwan. Det blir fort fullt, så bestill flybillett i god tid!

Du må ankomme Taiwan i midten av august ettersom det i dag er krav om 17 dagers karantene. Karantene må være gjennomført før studiestart.

Forsikring

Du er selv ansvarlig for å ordne med nødvendige forsikringer. Pass på at du har en reiseforsikring som dekker hele utenlandsoppholdet. Se eksempelvis studentforsikringen til ANSA eller rådfør deg med forsikringsselskapet ditt. Sørg for at forsikringen også dekker psykisk sykdom og Covid-19 sykdom.

Sett deg grundig inn i hvilke rettigheter du har hvis du får behov for helsetjenester under studieoppholdet i Taiwan. Les detaljert informasjon om dette på helsenorge.no

Vaksiner

Du må selv undersøke hvilke vaksiner som er nødvendige. Noen vaksiner skal bli tatt i flere omganger, så vær ute i god tid. Les mer på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside.

Vi oppfordrer alle til å være fullvaksinerte mot Covid-19 før avreise. Du må selv sjekke innreisereglene til Taiwan dersom du ikke er fullvaksinert.

Kontakt ved UiO

Fagansvarlig i Oslo: Chieh-Ting Lin, e-post: c.t.lin@ikos.uio.no, tlf.: 22 85 47 81

Internasjonaliseringsteamet ved IKOS, e-post: studentinfo@ikos.uio.no

Publisert 23. mars 2022 09:51 - Sist endret 23. mars 2022 09:51