Semesterside for KIN2500 - Vår 2018

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Se dato for utlevering av oppgaven og innleveringsfrist på semestersiden.

Last opp besvarelsen som én pdf-fil i Inspera innen fristen.

Besvarelsen skal være på ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Forside og litteraturliste kommer i tillegg.

Sett deg inn i kravene til oppgavens utforming i god tid før innleveringen.

Kandidatnummer er nå tilgjengelig i Studentweb. Husk at besvarelsen skal være anonym. Før på kandidatnummer, emnekode og semester som topptekst i besvarelsen, men ikke navnet ditt.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved...

28. mai 2018 13:05

Sjekk at datamaskinen din oppfyller kravene for å levere oppgave og hjemmeeksamen i Inspera i god tid før eksamen! Les mer om dette her.

Mer detaljert info om innleveringen kommer nærmere eksamen.

20. apr. 2018 09:37