Dette emnet er nedlagt

KIN2501 – Før Kina overtar verden – kontraster i en kommende supermakt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kinas eksplosive vekst har de seneste 30 år forandret verden. Snart overtar Kina USAs plass som ledende nasjon innenfor økonomi, militær og kultur, sier noen. Tull, sier andre. Emnet gir innsikt i indre spenninger som driver Kinas utvikling frem, og tegner et bilde av en voksende supermakt. Hvor sterk er egentlig Kinas økonomi? Vet kineserne hva demokrati er? Er nye medier, sosial ulikhet og etniske uroligheter en trussel mot den politiske stabiliteten? Hvorfor frykter mange Kinas fremvekst?

Med utgangspunkt i dagens situasjon gir emnet en bred innføring i sentrale trekk ved kinesisk samfunn og politikk, og legger et solid grunnlag for videre studier.

Hva lærer du?

Emnets læringsmål er å gi:

  • kunnskap om de viktigste trekkene ved Kinas fremvekst siden
    1980-tallet
  • innsikt i de store interne spenningene som preger kinesisk
    samfunn og politikk i dag
  • perspektiver på Kinas nåværende og potensielle globale
    betydning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 14 dobbelttimer forelesninger, hvorav 11 har en integrert seminardel som forutsetter aktiv deltagelse av studentene. Disse vil bestå av én times forelesning, etterfulgt av opplegg til diskusjon, f. eks. i smågrupper med påfølgende plenum eller på bakgrunn av mindre felles skriveøvelser. I tillegg omfatter emnet to filmvisninger med påfølgende diskusjon, samt ekstensiv lesing og diskusjon av tre oversatte kinesiske romaner med relevans for forståelsen av moderne samfunn.

For å kunne gå opp til eksamen, må studenten ha fått godkjent en kvalifiseringsoppgave i form av en nettbasert "multiple choice"-prøve i faktakunnskap.

Godkjent kvalifiseringsoppgave er gyldig i inneværende semester og de to neste semesterne emnet blir gitt.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Den obligatoriske oppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet (se "Undervisning" for mer informasjon).

Eksamen består i en 4 timers skriftlig skoleeksamen ved slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodic Evaluation Autumn 2011

Periodisk evaluering høst 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys første gang høsten 2010

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Dansk og norsk.