En liste med sted og tidspunkter for muntlig eksamen er lagt ut i Fronter, samt sendt ut per e-post.

Apr. 22, 2016 10:13 AM

Et dokument om korrekt bruk av kilder er lastet opp i venstremenyen i Fronter. Det er viktig at du setter deg inn i denne informasjonen i forbindelse med at du skriver akademiske oppgaver. 

Mar. 29, 2016 10:18 AM