Praktisk informasjon om Kinesisk F og G

Dersom du planlegger å ta en mastergrad i kinesisk, er det sterkt anbefalt med et ekstra studieår i Kina eller Taiwan etter fullført bachelorgrad.

KIN3110 - Kinesisk F og KIN3120 - Kinesisk G gir deg mulighet til å ta et eller to semestre med intensiv språkundervisning i Kina eller på Taiwan etter fullført bachelorgrad. Du finner mer informasjon om emnene og hva som kreves for å bestå dem i emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

  • Fullført bachelorgrad (gjelder fra våren 2020)
  • Fullført fordypning i kinesisk språk med et snitt på minimum C i emnene KIN2010 - Kinesisk C, KIN3010 - Kinesisk D og KIN3020 - Kinesisk E.

Godkjente universiteter i Kina og Taiwan

UiO har utvekslingsavtaler med enkelte av universitetene som er aktuelle for Kinesisk F og G. Dersom du ikke ønsker å reise på en av UiOs utvekslingsavtaler, eller du ikke får innvilget plass på en avtale, kan du velge å søke på egenhånd direkte til et av de andre universitetene.

Kina

Taiwan

Se utfyllende informasjon om de ulike lærestedene

Søknad

  1. Fyll ut nettskjema innen 1. februar/1. september
  2. Søk på utvekslingsavtaler via Søknadsweb innen 15. februar/15. september
  3. Semesterregistrer deg og betal semesteravgiften ved Universitetet i Oslo innen de ordinære fristene for dette.
  4. Studiekonsulenten gir beskjed om når du kan melde deg til emnene i Studentweb.

Opptak til KIN3120 - Kinesisk G forutsetter at du har bestått KIN3110 - Kinesisk F.

I SøknadsWeb kan du sette opp flere ønsker for utvekslingsavtaler i prioritert rekkefølge.

Ettersom alle utvekslingsavtalene, både på fakultets- og instituttnivå, har begrensede plasser (normalt 2 per semester), vil de studentene med best karakterer bli prioritert. Vi tar også forbehold om at vi faktisk har plasser, ettersom dette kan variere fra semester til semester.

Hvis du velger å reise utenom en utvekslingsavtale, må du likevel opplyse om hvilket lærested du søker til på søknadsskjemaet til instituttet. NB! Dersom du reiser utenom en avtale, er du selv ansvarlig for å orientere deg om det aktuelle lærestedets søknadsfrister og ordne alt det praktiske rundt innsending av søknadspapirene etc. Ulike universiteter har ulike frister, så start planleggingen tidlig! 

Les mer om søknadsprosessen for utveksling ved UiO på UiOs egne nettsider. NB! Du trenger ikke å søke om forhåndsgodkjenning eller endelig godkjenning når du tar emnene Kinesisk F og G, i og med at emnene gir studiepoeng ved UiO.

Trygg i utlandet

Sett deg grundig inn i UiOs nettside om sikkerhet i utlandet.

Støtte fra Lånekassen

Les mer om støtte til delstudier i utlandet på Lånekassens nettsider.

Visum

Du er selv ansvarlig for å søke visum. Les mer på UiOs nettsider for visum og oppholdstillatelse.

Forsikring

Du er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig helse- og reiseforsikring. Les mer på Helfos nettsider.

Reisemåte

Du må selv sørge for reise tur/retur Kina/Taiwan. Det blir fort fullt, så bestill flybillett i god tid!

Losji

Med mindre bosted inngår i en eventuell utvekslingsavtale, er du selv ansvarlig for å ordne dette.  

Kontakt ved UiO

Kontakt studiekonsulenten på kinesisk eller international@ikos.uio.no dersom du har spørsmål.

 

Publisert 27. jan. 2016 13:22 - Sist endret 14. jan. 2020 16:09