Dette emnet er nedlagt

KIS1010 – Elitekultur og folkekultur. Fra 1500-tallet til i dag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kultur er et samlebegrep for alt mennesker har skapt for å forstå og mestre tilværelsen. Hvordan skal vi forstå ulike sosiale gruppers kulturer fra 1500-tallet og fram til i dag? Når ble "folket" oppdaget av "eliten" og hvordan forholdt disse gruppers kultur seg til hverandre i formingen av tros- og samfunnsliv?

Emnet behandler problematikk knyttet til brytningen mellom elitekultur og folkekultur. Hvilken betydning har henholdsvis elitens kultur og folkets kultur i skapingen av identitet knyttet til feltene religion, etnisitet og nasjon?

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg en forståelse av ulike kulturelle uttrykk slik de fremstår
i religion, tradisjoner og identitetsdannelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 18. august, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper

Overlappende emner

Ingen overlappende emner.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (ca. 8 dblt.) og seminarer som strekker seg over hele semestret. Seminarene består av 3- 4 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å kunne gå opp til eksamen.
Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2-3 sider (ca 2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen i slutten av semesteret.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår som obligatorisk ved den nye 40-gruppen ved KIS-programmet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste gang høst 2009

Eksamen

SISTE GANG HØST 2010. Eksamensdato: 23. november

Undervisningsspråk

Norsk