Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIS1010 - Høst 2007

SENSUR.

Sensuren er nå tilgjengelig i Studentweb.

10. des. 2007 11:27

SENSUR.

Sensuren vil være tilgjengelig i Studweb innen 3 uker fra eksamensdato. Nærmere informasjon om dato kommer her.

5. des. 2007 10:41

Viktig melding til studentene på tirsdagsgruppen (gruppe 3)!

Pga sykdom må dessverre gruppesamlingen avlyses i morgen, 9. okt. Studentene som tilhører denne gruppen kan møte på gruppesamling onsdag 10. kl. 14.15 - sem.rom 2 SB - eller torsdag 11. kl. 12.15 - sem.rom 3 PAM.

8. okt. 2007 14:39