Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

* Amundsen, Arne Bugge: Med overtroen gjennom historien. Noen linjer i folkloristisk faghistorie 1730-1930 I: Hinsides. Folkloristiske perspektiver på det overnaturlige , Siv Bente Grongstad m.fl. (red). 1999 Spartacus . s. 13 - 49 = 36 s.

Eriksen, Anne og Stensvold, Anne: Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme, Oslo 2002. Kap. 1, 5, 10 og 14. = 100 s.

* Gallagher, Catherine og Greenblatt, Stephen: Practizing New Historicism, Chicago University Press, Chicago 2000. Kap. 4: The Potato in the Materialist Imagination, s. 110-136, = 26 s.

Ginzburg, Carlo: The cheese and the worms: The cosmos of a sixteenth-century miller, London 1980. 177 s. (eller annen utgave. Boka finnes også på svensk).

Gilje, Nils: Heksen og humanisten. Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet, Fagbokforlaget, Bergen 2003. 255 s.

* Moe, Moltke: Det nationale Gjennembrud og dets Mænd, del 1, I: Moltkes Moes Samlede Skrifter. bd. 3. Oslo 1927, s. 3-42, = 39 s.

* Pontoppidan, Erik: Fejekost til at udfeje den gamle surdejg..., København 1736. Nyutg. som Danmarks Folkeminder nr. 27. s. 9-33, = 24 s.

Storey, John: Inventing popular culture. From Folklore to Globalization, Oxford 2006. Blackwell (eller annen utgave). Kap. 1-5 og kap. 8, = 91 s.

Thompson, E.P: Customs in Common, The Merlin Press, London 1991(eller annen utgave). Kap. IV: The Moral Economy of the English Crowd in the Eigtheenth Century. s. 185-258, = 72 s.

* Finnes som kompendium til salgs i Kopiutsalget/Akademika.

For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis framvises.

Publisert 26. mai 2006 12:05 - Sist endret 14. mai 2007 12:57