Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIS1010 - Høst 2008

Sensur

Sensuren er nå tilgjengelig i Studweb.

18. des. 2008 10:02

Sensur

Sensuren vil være tilgjengelig i Studweb innen 3 uker fra eksamensdato.

Eksakt dato oppgis her så snart den foreligger.

24. nov. 2008 12:16

Skoleeksamen - tid og sted:

Lesesalen, del A og B, Vilhelm Bjerknes hus. Kl. 9-13.

23. okt. 2008 14:34