Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIS1010 - Høst 2009

SENSUR. Sensuren er nå tilgjengelig i studentweb.

Evt. forespørsler om begrunnelse kan rettes til: henvendelser@ikos.uio.no

18. des. 2009 14:43

Informasjon fra emneansvarlig John Ødemark:

Neste undervisning på KIS1010 blir om trolldomsprossesene og kvalifiseringsoppgave 2 .Les. Clark, Gilje og Ginzburg. Ta med bøkene og utskrift av kvalifiseringsoppgavene.

23. okt. 2009 16:13

Endring av dato for kvalifiseringsoppgaven.

Innlevering av kvalifiseringsoppgave: Torsdag 5. nov. innen kl. 15.00.

Endret fra 13. nov.Beklager at beskjeden kommer noe sent.

13. okt. 2009 17:22