Dette emnet er nedlagt

KIS4001 – Masteroppgavekurs i kultur- og idestudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Praktisk arbeid med masteroppgaven med vekt på opplæring i akademisk skriving og vitenskapelig analyse samt arbeid med fagspesifikke problemstillinger.

Hva lærer du?

Studentene skal komme videre med utviklingen og bearbeidelsen av sitt eget masterprosjekt. Under veiledning skal de ha begynt å skrive egen tekst og fått drøftet denne med medstudenter og lærer. Gjennom tekstarbeidet skal de ha tilegnet seg en dypere forståelse av metode- og analysetradisjoner i sitt fag. De skal også ha opptrått som kommentatorer til andre studenters tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kursdimensjonering: 45

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Introduksjonskurs til masterstudiet: KIS4000 – Introduksjon til masterstudiet i kultur- og idestudier (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen foregår i seminarform innenfor fagspesifikke grupper.

Studentenes skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget. Studentene veksler mellom oppgaveskriving og kommentering av hverandres arbeid.
Bruk av Fronter kan være aktuelt.
Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Emnet vurderes med bestått / ikke bestått. For å bestå kreves det at studenten har lagt frem egen tekst til diskusjon og dessuten vært kommentator til minst en annen student. Deltagelse på minst 80% av undervisningen er obligatorisk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet er obligatorisk for studenter på studieretningene teatervitenskap, religionshistorie, idehistorie og kulturhistorie innen masterstudiet på program for kultur- og idéstudier.

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

SISTE GANG HØST 10

Eksamen

Vår og høst

SISTE GANG HØST 10

Undervisningsspråk

Norsk