Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Før man går opp til eksamen må man ha bestått en prøve i aktiv beherskelse av transkripsjonssystemet The McCune-Reischauer System. Prøven arrangeres ved institituttet om høsten senest to uker før skriftlig eksamen.

1. Han'gugo (Korean language textbook) 1-2, by Yonsei Language Center, Yonsei University Publishing Department, 1999 (or earlier version).

2. Han'gugo (Korean language textbook) 1-2, by Institute of International Education, KyungHee University, 2000.

3. Guide to Romanizing Korean, Seoul Press, 1999.

New South Korean Governmental Romanization System

Publisert 6. mars 2005 02:36