Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å gi videre grunnkunnskaper i moderne koreansk, hvilket vil si språkets grunnstruktur og grammatikk med et grunnleggende ordforråd.

Hva lærer du?

Etter denne modulen har studenten en grundig oversikt over det moderne språkets grunnstruktur og grammatikk, og er i stand til å føre en enkel samtale samt begynne å lese sakprosa. Denne modulen danner et godt grunnlag for videre studier i Korea med henblikk på å styrke muntlig og skriftligspråk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått Koreansk 1.

Anbefalte forkunnskaper

Koreansk 1

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det gis grunnundervisning i språk og grammatikk som en fortsettelse av emnet Koreansk 1, minimum 42 timer i semesteret fordelt på forelesninger og grupper Koreansk-studiet krever jevn og god studieinnsats, og studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Eksamen

Skriftlig prøve

4 timers skoleeksamen

A. Oversette en koreansk tekst fra pensum

B. Prøve i skriftlig koreansk språkferdighet

Muntlig prøve:

Lesing og oversettelse av et koreansk tekstutdrag fra pensum. Spørsmål av fonetisk/grammatisk art i tilknytning til teksten.

Muntlig prøve virker justerende i forhold til skriftlig eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan inngå i en 40- eller 80 poengs enhet innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Øst-Asia, samt innenfor Språkprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste gang V-2006

Eksamen

Siste gang V-2006

Undervisningsspråk

Norsk