Dette emnet er nedlagt

KOR1300 – Koreansk litteraturhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset dekker den koreanske litteraturs historie over en periode på ca 2000 år fra de første litterære skrifter i Korea til moderne samtidslitteratur.

Hva lærer du?

Målet med kurset er å gi studenten en innføring i utviklingen av alle ulike tradisjonelle former og genre i koreansk litteratur, om deres litterære, sosiale, religiøse og politiske betydning, samt utviklingen av moderne koreansk poesi og prosa i møtet med den vestlige verden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisning

Kurset undervises over ett semester og består fremfor alt av forelesninger i Koreas litteraturhistorie med hovedvekt på moderne litteratur.

Eksamen

Melding til eksamen skjer som oppgitt i gjeldende forelesningskatalog eller på internettadressen http://www.uio.no/studier/betogreg.html

Skriftlig eksamen:

2 timer, bruk av hjelpemidler er ikke tillatt.

Svare på spørsmål til pensum i "Koreas litteraturhistorie".

Karakterberegning:

Oppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Emnet inngår i Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Øst-Asia, og i Litteraturprogrammet, med studieretning for østasiatisk litteratur, og som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnstudier.