Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KOR1501 - Høst 2003

Hjemmeoppgaven leveres mandag 24. november innen kl. 12.00 på ekspedisjonskontoret i 11. etg. NT. i TRE eksemplarer (stiftet øverst i venstre hjørne - ingen omslag).

Hjemmeoppgaven skal ikke påføres navn, men kandidatnummer. Kandidatnummeret finner studentene på StudentWeb.

Sammen med oppgaven skal studenten innlevere ferdig utfylt skjema "Obligatorisk erklæring vedr. fusk", som kan skrives ut fra http://www.hf.uio.no/kvalitetsreform/obligerklaering.html (skriv på skjemaet at erklæringen gjelder "hjemmeoppgave" på emnet "KOR1501").

19. nov. 2003 01:00