Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KOR1501 - Høst 2004

Eksamensresultater: karakterene er som følgende:

Kand.nummer Resultat

3246 C

3247 A

3253 B

3255 C

3256 B

3259 B

3260 C

3261 C

1. des. 2004 01:00

Hjemmeoppgave Utleveres: 3. november 2004 Innleveres: 25. november 2004

Velg ett av følgende tre tema:

1. Det moderne Sør-Korea er kjent som et samfunn av "private nettverk (yǒnjul)", som er preget av dominansen av uformelle akademiske, regionale og klanbaserte grupper. Hva er de politiske, samfunnsmessige og kulturelle årsakene til at den nettverkbaserte sosiale kapitalen blir så avgjørende for vertikale mobiliteten i samfunnet?

2. Den statlige nasjonalismen i både Sør- og Nord-Korea måtte basere seg på troen på "enhetlig, homogen nasjon" og samtidlig konstruere den konkurrerende koreanske staten som "dødsfiende". På hvilken måte kunne etnisk baserte statlige nasjonalistiske ideologier bygges opp og utvikles i to fiendestater befolket av den samme etniske gruppen? Hvilke forandringer tok sted i den statlige ideologis sfære i Sør- og Nord-Korea fra 1990-ta...

3. nov. 2004 01:00

Paa torsdag den 28. okt. er forelesningen vaar avlyst p.g.a. min reise til Korea (jeg tar fly og kommer tilbake til Oslo akkurat paa neste dagen, den 29. okt). I steden vil vi snakke om de koreanske medienes historie og naatid paa tors. 4. nov.

Vladimir Tikhonov

15. okt. 2004 02:00