Periodisk evaluering vår 08

Emneansvarlig: Vladimir Tikhonov

Administrativt ansvarlig: Mona Bjørbæk

 

Undervisningen i emnet KOR1502 gikk i fullt samsvar med den opprinnelige planen, uten noe merkbare avvik.

 

På eksamen ble karakterene fordelt mer eller mindre jevnt - de fleste av de 8 studentene som møtte til eksamen fikk karakterene ”C”, ”D”og ”E”, mens to personer fikk ”A” og ”B”. Studentene var godt motiverte og engasjerte, og noen leverte arbeid av påfallende høy kvalitet.  Flere studenter hadde sterke personlige interesser i forhold til emnet, og det gjør individuell veiledning som kan ivareta ulike interesser, svært viktig.

 

Dessverre svarte ingen studenter på spørreskjemaet, så det er umulig å gi en begrunnet oppsummering av studentenes oppfatning av faget. I samtaler med studenter på forelesninger og på e-post kom det frem at studentene ønsker at mer teknisk utstyr tas i bruk i forelesningene. De virket ganske positive til forelesningene som inkluderte videofilmer om koreansk religion (særlig videoer av koreanske buddhistiske templer) og auditive materialer med koreanske buddhistiske bønner osv. Min konklusjon er at en god forelesning må inkludere minst 10-15 minutter med Power Point, video eller auditiv presentasjon. Denne delen vil jeg prøve å forbedre neste gang dette emnet går.

 

Jeg planlegger også å øke antall seminarer, slik at studentene blir aktivisert tilstrekkelig. Neste gang emnet går, ønsker jeg derfor at seminarer med fremleggelser fra studenter skal utgjøre minst 30-40% av undervisningen. Studentene savnet også en mer aktiv bruk av Fronter, bl.a. for faglige diskusjoner og tilbakemeldinger. I kommunikasjonen med studentene brukte jeg stortsett e-post og ikke Fronter, og det betyr at Fronters potensiale ikke ble benyttet fullt ut.