Semester page for KOR1502 - Spring 2004

Forelesningene avsluttes 14. mai (uke 20). Seminarrom 8 (Sophus Bugges hus) avbestilles fra denne dato.

May 14, 2004 2:00 AM

Hjemmeoppgave - informasjon om temaene!

Temaene utleveres: 30. april 2004 Oppgavene innleveres: 24. mai 2004

Velg et av følgende tre tema:

1. Beskriv hovedpoengene ved Wǒnhyos (617-686) filosofi. På hvilken måte ønsket han å harmonisere og bringe i samsvar de forskjellige buddhistiske skoler og doktriner? (kildemateriale i pensum: Sourcebook of Korean Civilization, s. 135-159)

2. Forskjellige sjamanske kulter er fremdeles populære i Sør-Korea, særlig blant den kvinnelige befolkningen. Men mange sjamanske guder har buddhistiske og taoistiske navn. Samtidlig er både buddhisme og kristendom i Sør-Korea sterkt påvirket av lokale religiøse former. Hvordan er det mulig? Beskriv den religiøse synkretismens historie og tradisjoner i Korea. (kildemateriale i pensum: Sourcebook of Korean Civilization, s. 94-106, 203-211, 313-318, 642-665)

3. Fritt emne (kan velges av studenter som får sine tema go...

Apr. 30, 2004 2:00 AM

Viktig om hjemmeoppgaven:

  • Utlevering: oppgaven fås på ekspedisjonskontoret i åpningstiden (9.30-12) fredag 30. april.

  • Kandidatnummer: Du henter selv kandidatnummeret fra StudentWeb. Det legges ut ca. to uker før oppaven kunngjøres.

  • Antall besvarelser: Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. Det skal påføres kandidatnummer, emnekode og termin på forsiden.

Apr. 21, 2004 2:00 AM