Semester page for KOR1502 - Spring 2005

Den siste KOR1502 forelesningen (de nye religioner i Korea + konklusjoner og oppgave-relatert konsultering) vil ta sted på den 9. mai (mandag).

Vladimir Tikhonov

May 3, 2005 2:00 AM

HJEMMEOPPGAVE:

Velg et av følgende tre temaer:

1. Beskriv hovedpoengene ved Chinuls (1158-1210) forståelse av Son (Ch’an: meditasjon) Buddhismens teori og praksis. På hvilken måte ønsket han å forbinde og kombinere den tekstbaserte lære og meditasjonspraksis?

2. På hvilken måte har de neokonfutsianske normene påvirket kvinnenes stilling i samfunn og familie i Choson periode (1392-1910)?

3. Fritt emne (kan velges av studenter som får sine temaer godkjent).

Hjemmeoppgaven må være på ca. 3000 ord. Oppgaven må være maskinskrevet, og inneholde litteraturliste og henvisning til kildene. To eksemplarer av oppgaven innleveres til Instituttets ekspedisjonskontor i 4. etg. PAM kl. 12.30-15.00, den 23. mai, sammen med ”obligatorisk erklæring” (http://www.hf.uio.no/internt/studier/eksamen/obligerklaering.html). Innlevering av oppgaver per e-post eller faks er ikke mulig.

Apr. 23, 2005 2:00 AM

Noen praktiske opplysninger i forbindelse med innlevering av hjemmeeksamen:

  • ANTALL besvarelser = 1 eks. til arkivet + 1 eks. til intern sensor.
  • KANDIDATNR. henter studentene selv ned fra sin StudentWeb ca. 1-2 uker før innlevering.

Studentene Må påføre besvarelsen:

  • kandidatnummer

  • emnekode + navn på emnet

  • semester (V-2005)

  • og stifte hver oppgave øverst i venstre hjørne;

  • Legge ved ett eksemplar av utfylt 'obligatorisk erklæing vedr. fusk' som kan lastes ned ved å klikke her (kan også få på ekspedisjonskontoret ved innlevering)

  • FRIST for levering:

I ekspedisjonskontorets åpningstid: kl. 12.30-15. Leveringer etter dette tidspunkt vil bli avvist.

Feb. 18, 2005 1:00 AM