Vi minner om at alle studenter på KOR1504 er invitert til å evaluere dette emnet H06. Mer informasjon og lenke til evalueringsskjema er sendt ut per e-post. Les e-post på https://webmail.uio.no

mvh Instituttet

Nov. 24, 2006 10:47 AM

Noen praktiske opplysninger i forbindelse med innlevering av essay:

  • Essayet leveres i to eksemplarer til Ekspedisjonskontoret i 4. etg. PAM i åpningstiden mellom kl.12:30 - 15:00. Innleveringsfrist er 24. november 2006.

  • Oppgaven påføres kandidatnummer, emnekode, navn på emnet, og semester. Kandidatnummer henter du i Studentweb.

HUSK å levere obligatorisk erklæring sammen med oppgaven.

ENGLISH: The date for the submission of the final essay is November 24th 2006. The essay should be handed in at the Departmens office at the 4th floor in the PAM building between 12:30-15:00 PM. Please remember to write:

  • your candidate number (you find it in Studentweb)

  • code and name of the course

  • term

We need two copies of the essay.

Nov. 20, 2006 10:41 AM

Vacancy as a trainee at the Norwegian Embassy in Seoul, see Praktikantstilling

Oct. 17, 2006 12:53 PM