Dette emnet er nedlagt

KOR2110 – Koreansk språk 3+4

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det oppøves ferdighet i å lese, skrive og snakke moderne koreansk.

Hva lærer du?

Emnet gjør studenten fortrolig med mer innviklede setningsstrukturer og det gis intensiv trening i både muntlig språk samt lesning av skjønnlitteratur og sakprosa. Den språklige kompetansen styrkes betydelig gjennom et lengre opphold i Korea, og studenten kan etter bestått eksamen føre samtale på middels høyt nivå, samt lese skjønnlitterære og sakprosa tekster til bruk i videre studier. Dette gir et godt grunnlag for videre å bruke koreanske kilder også i andre fagstudier, samt bl.a. å gjøre feltarbeid i Korea.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått Koreansk 1 og Koreansk 2 for å bli tatt opp på språkkurset i Korea og de videre språkstudierpå 2. år av koreanskstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Koreansk 1 og 2

Undervisning

Koreansk 3 + 4 innledes med intensiv språkundervisning på et obligatorisk studieopphold ved et koreansk universitet. Studieavgift og delvis støtte til opphold dekkes av Lånekassen i henhold til gjeldende regler. Undervisningen i Koreansk 3 + 4 i vårsemesteret ved Universitetet i Oslo gir videre språk- og oversettelsestrening. Det gis et omfattende undervisningstilbud, men studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Eksamen

Før man kan gå opp til eksamen, må man ha:

A. Deltatt i minst 80% av timene på det obligatoriske språkkurset i Korea.

B. Skrevet en oppgave på koreansk (3 sider á 450 teng) og fått den godkjent av faglærer. Tema for oppgaven oppgis av faglærer før 1. oktober. Oppgaven leveres innen 30. april i tre eksemplarer til instituttkontoret før kl.12. Det oppfordres til at oppgaven skrives under Korea-oppholdet.

Skriftlig prøve

6 timer (ved UiO i vårsemesteret). Bruk av ordbok er tillatt.

A. Oversette en ukjent moderne koreansk tekst

B. Skrive en stil på koreansk utfra spørsmål stillt på koreansk

Muntlig prøve:

A. Lese opp og oversette et utdrag fra tekstpensum, eventuelt med grammatiske spørsmål

B. En samtale på koreansk

Karakterberegning:

Prøven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Emnet inngår i en 80 poengs enhet innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Øst-Asia, samt innenfor Språkprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Undervisning

Kontakt instituttet.

Eksamen

Kontakt instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk