Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KOS2010 - Vår 2006

Sensuren har vært tilgjengelig fra fredag 30.juni.

Anne Stensvold er tilgjengelig for begrunnelser tirsdag 4.juli kl. 1200-1400, rom 341 PAM, tlf: 22 85 49 32.

3. juli 2006 14:43

På grunn av uforutsette omstendigheter må sensuren utsettes til fredag 30.juni kl.15:00.

27. juni 2006 15:48

Detaljert undervsningsplan er nå klar.

12. jan. 2006 13:13