KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets målsetting: studentene utvikler prosjektbeskrivelser til sine masteravhandlinger.

Emnet vil gi en introduksjon til programmets struktur og krav, og det vil fokusere på disse kravenes relevans for studentenes fremtidige arbeidskarrierer.

Emnet vil gi en introduksjon til de grunnleggende krav til vitenskapelige prosjektbeskrivelser. I løpet av kurset forventes studentene å utvikle egne prosjektbeskrivelser. Studentene vil levere  inn utkastene til de ulike delene av prosjektbeskrivelsene og de vil motta respons fra medstudenter og lærere.

Emnet består av innledende fellesforelesninger for alle studenter som følger Programmet for asiatiske og afrikanske studier, og deretter av seminarer hvor studentene organiseres i grupper i henhold til studieretninger. En lærer fra hver av studieretningene vil lede de ulike seminargruppene.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre emnet vil du lære å planlegge forskningsprosjekter relatert til Afrika og Asia. Viktige temaer er prosjektdesign; hvordan formulere operasjonaliserbare problemstillinger; valg av relevante metoder og teoretiske rammeverk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Bare studenter som er tatt opp på emnet kan delta i undervisning, veiledning og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogram i Asiatiske og afrikanske studier.

Overlappende emner

Emnet overlapper med FASS4512, FASS 4513, MØNA4001 og SAS4010.

Undervisning

Oppmøte er obligatorisk. Studentene må være tilstede ved minst 80% av forelesningene og seminarene. Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Alle studenter på programmet vil følge de samme forelesningene, men de vil bli organisert i mindre seminargrupper i henhold til studieretninger. I disse ukentlige seminarene vil studentene levere inn utkast til de ulike delene av prosjektbeskrivelsene og de vil få respons av studenter og lærere. Det vil bli organisert individuelle møter med relevante kontaktpersoner eller midlertidige veiledere før seminarene begynner.

Undervisningen foregår på norsk, men studentene kan skrive på norsk eller engelsk (eller evt. fransk).

For mer informasjon om faglig veiledning på masternivå, se Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet .

Eksamen

Prosjektbeskrivelsen i form av en semesteroppgave som leveres i Fronter ved slutten av semesteret. Den skal inneholde tittel, avgrenset problemstilling, skisse for metodisk opplegg og redegjørelse for hvordan problemstillingen skal belyses teoretisk og empirisk. Se her for hva prosjektskissen skal inneholde .

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde referanser til minimum 700 sider. Referansene må ha regional, teoretisk og metodisk relevans.

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på 8 – 10 sider (2300 tegn pr side, inkludert mellomrom, linjeavstand 1,5). Litteraturliste og forside kommer i tillegg.

Ved innlevering av prosjektbeskrivelsen skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk .

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Ressursside for masterstudenter ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Siste gang høst 2014

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk