This course is discontinued

Detaljert undervisningsplan vil bli lagt …

Detaljert undervisningsplan vil bli lagt ut til semesterstart. De ulike studieretningene har egen undervisning, og denne blir ikke klar før vi vet hvilke studieretninger de påmeldte studentene er knyttet til.

Published Dec. 2, 2008 3:59 PM - Last modified Mar. 19, 2009 3:51 PM