This course is discontinued

Semester page for KOS4000 - Spring 2010

*Midtøsten studenter som skulle ha veiledning med Berit Thobjørnsrud 8. mars, må kontakte fagansvarlig Stephan Guth (stephan.guth@ikos.uio.no) for nærmere avtale.

*Øst-Asia studenter og japansk studenter følger seminarplanen som er lagt ut i Fronter (gul mappe til venstre).

*Tibetan students - please contact associate professor Hanna Havnevik for further agreement on tutoring throughout the term.

Feb. 23, 2010 12:00 PM

The teching will start week 4.

Nov. 27, 2009 5:16 PM